Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 2:51:5       This page has been visited: 105 times. 2 today. 2 yesterday.

                       
Denna sida publiserades 2008-02-10 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 3/3/2023 1:34:16

Online: 1999 - 2004
En website som jag körde under domännamnet www.absolut.nu. Efter några år blev jag stämd av Vin & Sprit. Läs mer om Mattias Nordin vs Vin & Sprit här.

SweSys 1997 - ...
www.swesys.se Ett företag som ägs av Mattias Nordin. Drivs i vilande form. Den enda tjänsten vid skrivande stund är webtjänsten eventControl.

2001 - 2007
Skapade ett intranät åt IAR systems AB. Filstruktur. IIS & ASP. Webapplikationer skrivna mot Microsoft access.

Stor bild 1

Online: 2002? - 2004
Skapade en ny website för ungdomsavdelninen av Överviktigas riksförbund. Detta var ett hyfsat stort projekt med en area för ungdomarna samt en avdelning för de vuxna. Ett wysiwyg gränssnitt skapades för att lägga till information på siten. Projektledare var Linda Håkansson.

Online: 2004 - 2006
Jag skapade en ny website åt Uppsala Ju-jutsuklubb. Denna design tyckte jag om. Tyvärr så valde jag att göra den framebaserad vilket jag inte skulle gjort idag. Men det har fördelen att nedre footern alltid syns. Allt är relativt...

Online: 2004 - 2006
Skapade en ny website åt Landrinsbil. Denna website hade väldigt många besökare.

Online: 2005 - ...
www.Öregrundspiren.se. Öregrundspiren AB är en förening som äger båtplatser i Öregrunds hamn.

Stor bild 1, bild 2

Online: 2007 - 2008
www.FilmSnutt.se. En website som fortfarande är under (vilande) utveckling. Den är långt ifrån klar.

Stor bild 1, Stor bild 2, Player player 1, Player player 2

Online: 2007 - 2008
www.HavsBrus.nu, används för närvarande bara som inbjudningskort till havsbrusfesten. Domännamnet är uppsagt.

Stor bild 1, Stor bild 2

Online: 2007 - ...
EventControl är ett webbaserat ärendehanteringssystem. Tanken är att det ska användas som ett helpdesksystem. Notera att alla bilder är tagna på beta releasen. Produkten är inte färdigutvecklad ännu.

Stor bild 1, Stor bild 2, Stor bild 3

Online: 2008-10-01 - ...
MattiasNordin.net/DeltagarLista/ Aktivitetsbokninig online. Detta program löser problemet med aktiviteter som kräver fler än x deltagare för att vara intressant att utföra. Gratis. Bara att köra.

Stor bild 1, Stor bild 2, Stor bild 3