Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 5:03:3       This page has been visited: 100 times. 1 today. 1 yesterday.

                       
Denna sida publicerades 2010-02-10 av Mattias Nordin.
Uppdaterad 2010-02-12.
Show statistics... Last indexed by Google 5/18/2023 11:10:
Sökfras: Sales Force registerkvalitet.Hur mäter man kontaktkvaliteten på sin Sales Force databas?
Har man en databas med tusentals kontakter innehållande telefonnummer, email och addressinformation som ska användas i marknadsföringssyfte så vill man att informationen ska vara så korrekt som möjligt för att vara användbar. Problemet som uppstår är att efter ett par år så slutar telefonnummer att fungera och tidigare anställda på ett account finns inte längre kvar på samma position.

Exempel på en formel som räknar ut datakvalitet i %

Jag delar upp kvalitetskriteriet i tre delar.

Field Score:
  Field score = % av antalet ifyllda fält på kontaktobjektet. Perfekt ifyllt = 100% Field score baseras på antalet fält som är ifyllda av de fält vi vill ska vara ifyllda. Vi vill även kunna styra vilka fält som är viktigare än andra. Detta gör vi genom följande formel:
  Resultat / Vikt * 100 = Field score %


Credibility:
  Credibility (trovärdighet) = % av trovärdigheten på datan. Gammal data är inte lika trovärdig som ny eller verifierad data.


Quality:
  Quality (kvalitet) = Field score % * Credibility %.
Steg för steg guide
 1. Skapa nya fält på kontaktobjektet i Production kopian av Sales Force:

  Field labelData type
  CredibilityPercent(3,0)
  Field ScorePercent(3,0)
  Field Score ActionText(255)
  Last verified daydiffFormula (number)
  QualityPercent (3,0)


 2. Gör en Sandboxkopia av produktionsmiljön:
  Setup -> Administation setup, Sandbox


 3. Logga in i din sandbox.


 4. Skapa en ny APEX trigger.
  a) Setup -> App setup, Customize -> Contacts -> Triggers.
  b) Tryck "New"-knappen.
  c) Klipp och klistra in koden nedan
 5. Flytta (deploy) APEX triggern till production.
  a) Setup -> App setup, Deploy -> Outbound change sets.
  b) Tryck "New"-knappen.
  c) Ange ett namn och klicka på "Save"-knappen.
  d) Klicka på "Add"-knappen och välj APEX trigger.
  e) Välj trgMnTestContactDataQuality och tryck "Add to change set".
  f) Klicka på Upload.
  g) Logga in i din produktionsmiljö.
  h) Setup -> App setup, Deploy -> INBOUND change sets.
  i) Open the change set and press "Deploy".