Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 1:58:4       This page has been visited: 81 times. 1 today. 1 yesterday.

                       
Denna sida publiserades 2008-02-10 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 12/26/2022 12:11Här följer ett urval av arbetsområden som Mattias Nordin varit verksam inom.

Version 2007 av Mattias Nordins CV hittar du här.


Sökmotorexpert
Jag har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering. Har skrivit artiklar i ämnet. Besökte Search Engine Expo i Stockholm 2006. Är medlem i Googles hjälpgrupp för Webbansvariga där jag har fått högsta rank av googles personal. Blev även tackad officiellt av Googles search quality team i deras "nyårstal" 2008. Klicka på bilden brevid för att läsa meddelandet.

Webutveckling & databaser
Mattias Nordin har mer än tio års erfarenhet av webutveckling och webdesign. Mest använda tekniker består av HTML, Javascript, CSS stylesheets, VB-script (ASP), SQL server och access lösningar. Några arbetsgivare har varit Överviktigas riksförbund, Pharmasoft, IAR Systems & Landrins Bil. Största enskillda projekt har varit att bygga ett webbaserat ärendehanteringsystem åt SweSys. Intranät, inventeringsregister, personaldatabaser och liknande är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Några av projekten har arkiverats i min "web portfolio".

Nätverk & IT-säkerhet
Mattias Nordin har arbetat med nätverksinfrastruktur under flera år. Gick min första TCP-IP kurs redan 1998 och har sedan dess byggt upp flera nätverk från grunden. Implementerade ett globalt wide area network (WAN) med flera virtual private network (VPN) länkar för både PharmaSoft och IAR Systems. VPN länkarna knöt ihop huvudkontoret med Europa, Asien och USA. Är certifierad på Raptor Netguard. Har arbetat med Cisco PIX firewall/VPN, symantec firewall och liknande lösningar.

Projektledare
Har ansvarat för flera projekt. Senast ansvarde jag för ett webshoppsprojekt där webshoppen skulle integreras med verksamhetens affärssystem. Jag är van att dokumentera och att rita processkartor över projektflödet. Min personliga åsikt är att, om möjligt, så ska även mindre ärenden hanteras som projekt då det då blir tydligt vem som äger uppgiften samt att målsättningen definieras och uppnås.
Har ansvarat för utveckling och underhåll av ett CRM system.

Drift och support
Har över tio års erfarenhet av IT-drift och slutanvändarsupport. Har arbetat i Microsoft miljöer samt blandade miljöer. Har upplevt både det som fungerar och vad som inte fungerar på en IT-avdelning. Har arbetat med majoriteten av Microsofts lösningar. Har ansvarat för Microsoft Exchange server samt Terminal server lösningar. Har byggt upp en IT-avdelning från grunden. Har optimerat befintlig verksamhet med ett "IT jour system".

IT hårdvara & Inköp
Har ägt min egna verksamhet och sålt datorer under ett eget märke. Ansvarde för hela kedjan från inköp till leverans. Har ansvarat för IT-inköp på andra företag.


Här kommer någon version av min CV finnas för nerladdning. Notera att det är högst osannorlikt att du finner en uppdaterad utgåva här. Kontakta mig för en färsk utgåva...

HÄNDELSER I KALENDER FÖLJD:

 • 1973-09-12: Föddes.

 • 1987-01-01: Studerade ett år i Atlanta i USA.

 • 1990-06-08: Gick ut grundskolan i Östhammar.

 • 1990-10-28: Tränarutbildning steg 1. Svenska tennisförbundet.

 • 1990-01-01: Industriell teknisk linje. Gren: Elmekanik.

 • 1992-06-09: Arbetade på teknikavdelningen inom Forsmark kärnkraftverk.

 • 1991-01-01: Tog B körkort.

 • 1993-06-09: Examen Industriell teknisk linje. Gren: Elmekanik.

 • 1993-09-16: Arbetade som Tennisinstuktör på heltid. I Uppsala & Öregrund.

 • 1993-11-13: Teknikkurs svenska tennisförbundet.

 • 1994-04-05: Värnpliktsutbildning inom flygvapnet.

 • 1995-09-10: Informationsteknologiutbildning i Linköping.

 • 1995-07-25: Tog civilt körkort för B,BE,C,DE körkort (Lastbil & Buss med släp).

 • 1996-08-28: Anställing PharmaSoft AB. Webmaster & Internservice.

 • 1997-01-01: Registerade en enskild firma. SweSys. Byggde & sålde datorer.

 • 1997-09-01: Anställningsbevis Pharmasoft AB. Support & nätverk.

 • 1997-11-01: Byggde upp en ny supportorganisation/rutin på PharmaSoft.

 • 1997-12-01: Kurs inom Core technologies of Microsoft Exchange server.

 • 1997-06-02: Kurs inom Supporting windows NT4.0 Core technologies.

 • 1998-01-01: Designade & kodade pharmasoft intranät.

 • 1998-01-01: Genomförde en Outlook 97 utbildning.

 • 1998-04-20: Kurs inom Internetworking with TCP/IP on MS Windows NT.

 • 1999-01-01: Kurs inom Raptor netguard (brandvägg).

 • 1999-05-01: Kurs inom Raptor netguard. Nu certifierad.

 • 2000-05-15: Kurs inom Flash web-programmering.

 • 2001-02-01: Anställning hos IAR Systems i Uppsala. IT-support.

 • 2001-03-01: Designade & kodade IAR:s intranät.

 • 2002-01-10: Förlorade en rättslig varumärkestvist, felaktigt, mot Vin & Sprit.

 • 2002-01-01: Designade & kodade en ny hemsida åt ungdomssektionen för Överviktigas riksförbund.

 • 2003-01-01: Designade & kodade en ny hemsida för Uppsala Ju-jutsuklubb.

 • 2004-01-01: Designade & kodade en ny hemsida för Landrins bil AB.

 • 2006-03-29: Hällde felaktigt i 0,7 Kilo Sambal Oelek i såsen på matlagningskursen.

 • 2006-05-12: Ny tjäns inom IAR Systems. Nu systemansvarig för CRM/affärssystemet.