Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 3:04:3       This page has been visited: 99 times. 1 today. 2 yesterday.

                       
Denna sida publiserades 2008-02-06 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 11/21/2022 10:11Google analytics.
Google har ett bra verktyg för att analysera trafik till din websida. Verktyget heter google analytics och det används med fördel för att se hur användarna navigerar på din websida, vilka webläsare de använder etc. Något www.google.se/analytics

Få Google analytics att visa 404 statistik.
Google analytics är bra på att visa statistik på dina befintliga sidor. Men det kan vara lika mycket värt att veta vilken trafik som hamnar på din "not found"-sida. Det är antagligen mer än du tror. Har du möjligheten att skriva din egen 404 sida så kan du med fördel använda dig av Google analytics för att även visa 404 statistiken. Men det fungerar inte utan handpåläggning. Här följer en guide:


<script type="text/javascript"src="http://www.google-analytics.com/urchin.js">
<script type="text/javascript">
_uacct = "xx-xxxxx-x";
urchinTracker("/404.html?page=" + _udl.pathname + _udl.search);
</script>

När du har lagt till detta så kan du logga in i google analytics och verifera att det fungerar.

test

FAQ:

Var hittar jag mitt google analytics id?

  1. Logga in på google analytics.
  2. Leta reda på settings rubriken och klicka på Edit
  3. I det högra övre hörnet så hittar du en länk "Check status", klicka på den.
  4. Ditt google analytics id = UA-00000-0 eller liknande. Du hittar det in koden på sidan.Källor: Alex Ortiz, Google Analytics Team.