Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 3:37:1       This page has been visited: 101 times. 1 today. 1 yesterday.

                       
Denna sida publiserades 2008-02-19 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 11/21/2022 9:17:Beskrivning av olika HTTP headers.

Hur ser man vilken http header en viss sida returnerar?

Mitt favoritverktyg är Rex Swain's HTTP viewer http://www.rexswain.com/httpview.html.

Skriv in din address i URL formuläret och tryck sedan på submit. Leta sedan upp Reciving header informationen. I detta exempel har jag fyllt i en address som inte existerar på min server. Min 404 sida returnerar då korrekt header 404 not found.

Receiving Header:
HTTP/1.1·404·Not·Found(CR)(LF)
Connection:·close(CR)(LF)
Date:·Tue,·19·Feb·2008·10:31:29·GMT(CR)(LF)
Server:·Microsoft-IIS/6.0(CR)(LF)
X-Powered-By:·ASP.NET(CR)(LF)
Content-Length:·12292(CR)(LF)
Content-Type:·text/html(CR)(LF)
Set-Cookie:·mn=perDbId=8449;·expires=Sat,·07-Aug-2010·09:31:28·GMT;·path=/(CR)(LF)
Set-Cookie:·ASPSESSIONIDQSSTCTBB=DDMDEMBBOMKLDOABENGHJHEO;·path=/(CR)(LF)
Cache-control:·private(CR)(LF)
(CR)(LF)Permanent hänvisning till en annan websida

Det finns olika metoder för att byta HTTP header "200 ok" mot en HTTP header "301 Moved permanently" på en sida beroende på vilket programmerinsspråk du använder eller vilken webserver du använder.

Ur ett sökmotorsperspektiv så är det fördelaktigt att använda sig av HTTP headers då sökrobotarna kan tyda dessa kommandon. En sida som returnerar "301" ger sökmotorn möjligheten att försöka ersätta den gamla sidan med den nya och eventuellt behålla upparbetad page rank. Om inte detta sker så bör dock den gamla addressen exkluderas ur googles organiska lista snabbare än om du låter en 404 sida hantera detta.

Lösning för ASP sidor:

<%@ Language=VBScript %>
<%
' Permanent redirection
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://www.MattiasNordin.net/a/b/denNyaWebsidan.asp"
Response.End
%>

Notera att det inte är tillåtet att skicka några andra tecken innan denna kod. Lägg den absolut överst i din ASP sida.Exempel på en sida modifierat med skriptet ovan:

  • Exempel: test301.asp (notera att denna länk redirectar tillbaka till den här sidan.)

Använd denna länk för att titta på HTTP headern i Rex Swain's HTTP viewer301 redirect för HTML sidor på Microsofts webserver IIS:

Då HTML språket inte innehåller några möjligheter att påverka HTTP headern som returneras av webservern så går det inte att göra en korrekt hänvisning med HTML. Naturligtvis går det att skapa en länk till den nya sidan och låta båda sidorna ligga online någon månad och därefter radera den gamla sidan. Nakdelen är att sökroboten först kommer att ta bort den gamla sidan ur sitt index efter att 404 processen är klar och detta kan ta lång tid (månader).

Lösningen för HTML sidor ligger således inte i HTML sidan utan måste lösas på webservern. Nedan följer en anvisning på hur man gör en HTTP header 301 redirect i Microsoft Internet Information Server:

301 Redirect på IIS webservern

  1. Öppna IIS på servern.
  2. Leta reda på den fil du vill ompeka med 301
  3. Högerklicka på filen och välj properties.
  4. Välj "A redirection to a url"
  5. Fyll i addressen till den nya sidan
  6. Kryssa i "A permanent redirection fro this resource"
  7. Ok.

Exempel på sida som har påslagen 301 redirect.

Om du följer följande länk så kommer du automatiskt bli hänvisad vidare till denna sida. Observera att sidan heter test200.html.

Test200.asp sidan innehåller enbart vanlig html kod.

Prova sedan att klippa ut denna address och klipp in den i Rex Swain's HTTP viewer för att verifiera att sidan faktisk existerar och returnerar rätt HTTP 301 hänvisning.
/ Mattias Nordin