Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 4:02:4       This page has been visited: 39 times. 1 today. 2 yesterday.

                       
Denna sida publicerades 2008-02-09 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 12/18/2022 12:35
Sökfras: Webhotell.Använda en registrator

En registrator är ett företag som specialiserar sig på att hantera domännamn. Typistk sätt så använder sig företag av dessa tjänster då man kan ha flera registrerade domänanmn. Tex MattiasNordin.net, MattiasNordin.co.au, MattiasNordin.com.

Om man registrerar dessa namn manuellt så måste du har kontakt med respektive lands topdomän-tjänst för att hantera detta. En registrator sköter detta samt ser till att alla fakturor kommer från en part.


Registrera via ett webhotell

De flesta webhotell registrerar även domännamn åt dig. Om inte annat anges så sköter webhotellet registreringen, webservern och dns:en. Obeserera att du ska se till att ägandeskapet för domännamnet ska vara registrerat på DIG. Detta kan du kontrollera genom att använda en så kallad "who is"-tjänst. Klicka på "who is"-knappen i menyn om du vill ha länkar till dessa typer av tjänster.


Gratis DNS server

Själv använder jag gratis tjänsten http://www.zoneEdit.com för att hantera mina DNS zoner. Det är en stor fördel att peka root dns servern (tex www.nic.nu) till denna server då det inte kostar något att genomföra förändringar. Upp till 5 zoner (dns namn) är gratis.