Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 4:02:5       This page has been visited: 38 times. 1 today. 1 yesterday.

                       
Denna sida publiserades 2008-07-12 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google Monday 18:57
Sökfras: Who is.Vad är en whois tjänst?

När du registrerar ett domännamn så innehåller den registreringen uppgifter om vem som äger domännamnet, vem som är
teknisk kontaktperson och vem som ska få fakturan.

Det går att fråga en DNS server efter dessa uppgifter och tjänsten som gör detta kallas för "who is". På internet finns en
mängd sådana tjänster. Här nedan har ni några av mina favoriter.
Vad har jag för ip nummer?

Använder du en extern tjänst där du måste knappa in ditt ipnummer för att accessen ska fungera och du sitter bakom en brandvägg? Detta är inte ovananligt. Min webserver kan se ditt externa Ip nummer.

Ute på internet så anges din dator ha ipnummer:

Detta är antagligen din brandväggs externa ipnummer och inte din dators