Mattias Nordins
kontrollpanel

version 0.0

Obehöriga äga ej tillträde till denna sida.
ALLA inloggningsförsök loggas


Lösenord:
Hantera besöksloggen
Hantera besöksloggen
Hantera chat loggen
Hantera chat loggen
Hantera fotoalbumet
Hantera fotoalbumet
Hantera filmarkivet
Hantera filmarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera humorarkivet
Hantera fel loggen
Hantera fel loggen
Hantera ikonarkivet
Hantera ikonarkivet
Hantera kalendern
Hantera kalendern

Page last updated 11/8/2022 4:03:2       This page has been visited: 57 times. 1 today. 1 yesterday.

                       
Denna sida publicerades 2009-11-27 av Mattias Nordin. Show statistics... Last indexed by Google 12/11/2022 4:33:
Sökfras: Sales Force sites guide.Hur man kommer igång med Sales Force sites

Vad är Sales Force sites?

Sales Force sites är ett sätt att publisera data från Sales Force databasen på en publik webplats.

Ytterligare information:
Gör så här för att komma igång med Sales Force sites

1) Konfigurera upp din site i salesforce.com genom att logga in i SalesForce.com
2) Setup > Develop > Sites

3) Klicka på "new"-knappen för att skapa en ny site.

4) Test av sites sida.

4) Fyll i site label och site name.

5) Skapa en ny visual force sida. Setup > Develop > Pages
6) "New"-button.

TO BE CONTINUED WHEN IM BACK FROM USA...
  • Tänk på säkerheten...
  • Publik adress = http://flir.force.com/test?id=0032000000QRu5B
  • Utveckla mot privat adress = https://emea.salesforce.com/apex/mn_test?id=0032000000QRu5B